dr n.med. MACIEJ ZARĘBIŃSKI - KARDIOLOG INTERWENCYJNY

O mnie

Doktor Maciej Zarębiński 

Jestem kardiologiem specjalizującym się w kardiologii inwazyjnej.

Podczas kilkunastu lat pracy w jednej z najbardziej prestiżowych Klinik Kardiologii w Polsce, Klinice Kardiologii Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie, uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie kardiologii i tytuł doktora nauk medycznych.

Od wielu lat wykonuję koronarografię, czyli badanie tętnic wieńcowych przy użyciu promieniowania rentgenowskiego, a także angioplastykę tętnic wieńcowych (PTCA- percutaneous coronary angioplasty, która jest inwazyjną metodą leczenia zwężonych przez miażdżycę tętnic w sercu. Ponadto zajmuję się  wszczepianiem stentów, w tym stentów uwalniających leki (DES- drug eluting stents). Przeprowadzam również zabiegi przezskórnego zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD) I PFO u pacjentów po udarach mózgu.

W 2009 roku wraz z moimi współpracownikami stworzyłem w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim nowoczesny Oddział Kardiologii Inwazyjnej, którego jestem ordynatorem. 

 Nasz oddział pełni 24-godzinny ostry dyżur na potrzeby pacjentów z zawałami serca.