dr n.med. MACIEJ ZARĘBIŃSKI - KARDIOLOG INTERWENCYJNY

BIOGRAFIA

Ordynator Oddziału Kardiologii Inwazyjnej SPS w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim. Do roku 2009 zatrudniony jako Konsultant Kardiologii Inwazyjnej w Centrum kardiologii „Allenort" oraz w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Wieloletnie doświadczenie w kardiologii i kardiologii interwencyjnej uzyskane podczas pracy w Klinice Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie przy ul. Szaserów oraz w Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha.

Dr Maciej Zarębiński jest samodzielnym operatorem kardiologii interwencyjnej w zakresie zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych na naczyniach wieńcowych:

  • koronarografia
  • angioplastyka wieńcowa,
  • implantacja stentów wieńcowych,
  • leczenie zabiegowe ostrych zespołów wieńcowych.

 Zajmuje się także zabiegowym leczeniem wrodzonych wad serca:

  • ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD)
  • przetrwałego otworu owalnego (PFO)

Wykonuje również zabiegi:

  • implantacje filtrów do żyły głównej dolnej w profilaktyce zatorowości płucnej
  • biopsje mięśnia sercowego.

Wieloletnia praktyka kliniczna przekłada się na znaczące doświadczenie w leczeniu zachowawczym choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, wad serca i innych chorób układu sercowo-naczyniowego.

Ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1991 roku. Specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych uzyskał odpowiednio w 1994 i 1997 roku. Od 1999 jest specjalistą kardiologiem, a w roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Dr Zarębiński jest autorem i współautorem ponad 30 publikacji i wystąpień zjazdowych na forach krajowych i międzynarodowych. Bierze aktywny udział w prowadzonych badaniach klinicznych.