dr n.med. MACIEJ ZARĘBIŃSKI - KARDIOLOG INTERWENCYJNY

DOŚWIADCZENIE

Doktor Maciej Zarębiński jest Ordynatorem Oddziału Kardiologii Inwazyjnej SPS w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim. Do roku 2009 zatrudniony jako Konsultant Kardiologii Inwazyjnej w warszawskim Wojskowym Instytucie Medycznym oraz w Centrum kardiologii „Allenort".

Posiada wieloletnie doświadczenie w kardiologii i kardiologii interwencyjnej uzyskane podczas pracy w Klinice Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie przy ul. Szaserów oraz w Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha.

Doktor Maciej Zarębiński jest samodzielnym operatorem kardiologii interwencyjnej w zakresie zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych na naczyniach wieńcowych:

  • koronarografia,
  • angioplastyka wieńcowa,
  • implantacja stentów wieńcowych,
  • leczenie zabiegowe ostrych zespołów wieńcowych.

 Zajmuje się zabiegowym leczeniem wrodzonych wad serca:

  • ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD),
  • przetrwałego otworu owalnego (PFO).

Wykonuje również zabiegi:

  • implantacji filtrów do żyły głównej dolnej w profilaktyce zatorowości płucnej,
  • biopsji mięśnia sercowego.

Wieloletnia praktyka kliniczna doktora Macieja Zarębińskiego przekłada się na znaczące doświadczenie w leczeniu zachowawczym choroby wieńcowej, nadciśnienia tętniczego, wad serca i innych chorób układu sercowo-naczyniowego.

Doktor Maciej Zarębiński ukończył Akademię Medyczną w Warszawie w 1991 roku. Specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych uzyskał odpowiednio w 1994 i 1997 roku. Od 1999 jest specjalistą kardiologiem, a w roku 2005 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

Autor i współautor ponad 30 publikacji i wystąpień na zjazdowych forach zarówno krajowych, jak  i międzynarodowych. Bierze aktywny udział w prowadzonych badaniach klinicznych.